Vodíková technologie

Zelený vodík může být cenným příspěvkem k energetické bezpečnosti a zamezení emisí skleníkových plynů. S neustálým rozšiřováním regenerativních zdrojů energie se v energetickém mixu zvyšuje také podíl nestálých elektráren a elektráren neurčených pro základní zatížení, jako jsou větrné elektrárny a fotovoltaické systémy. V důsledku toho roste potřeba řešení pro skladování energie, která by dokázala přebytečnou energii ve velkém měřítku skladovat a v době jejího nedostatku ji opět poskytnout. Vodík je pro tento účel ideální, a může proto hrát klíčovou roli při přechodu na novou energetiku.

Díky rozsáhlému know-how a dlouholetým zkušenostem v oblasti tváření, výstavby zařízení a montáže baterií zahájila společnost EBZ sériovou výrobu alkalických tlakových hydrolýzních jednotek.Voda se v těchto elektrolyzérech mění na tzv. zelený vodík a kyslík pomocí regenerativní elektřiny.

Energii, která je chemicky uložena ve vodíku, lze využít nejrůznějšími způsoby v energeticky náročných oblastech. Lze ji přímo přeměnit na tepelnou energii pro výrobu tepla, použít jako surovinu v chemickém průmyslu nebo případně jako palivo v mobilních aplikacích.

Zejména v oblasti mobility hraje přeměna vodíku v palivových článcích klíčovou roli. Vodík a kyslík v nich reagují za vzniku čisté vody, přičemž se zároveň uvolňuje elektrická energie. Tato elektrická energie pak může být využita v elektromotorech k pohonu vozidel a strojů.

Pokud jde o montáž palivových článků, společnost EBZ nabízí individuálně navržené systémy šité na míru vašim požadavkům a plně automatizované systémy. Jako přední dodavatel v oblasti automobilového průmyslu vám nyní můžeme nabídnout nejvyšší standardy kvality a inovativní produkty i v oblasti vodíku.

Portfolio služeb společnosti EBZ v oblasti vodíkové technologie

Die EBZ Gruppe plant und konstruiert automatisierte Montageanlagen zur Herstellung von Brennstoffzellen.
Montáž palivových článků
  • Plánování, návrh a realizace automatizovaných montážních systémů pro palivové články a stohy palivových článků
Více informací
Wir fertigen einen auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Elektrolyseblock.
Elektrolyzéry
  • Vývoj a výroba alkalických tlakových elektrolyzérů
Více informací

Váš kontakt

Dr. Johann Steinhauer
Řízení projektu elektrolýzy vodíku

+49 (0) 751 886-1561

Napsat e-mail

Co nás pohání

Výzva přijata!
#NextEBZ