Výroba slévárenských modelů

Procesy výroby celých forem s využitím modelů pro lití na vytavitelný model se používají pro malé série a zejména při výrobě nástrojů.

Vytváření modelů odlitků z materiálů Exporit je jednou z našich klíčových dovedností.

Krátké dodací lhůty a flexibilní koncepce výroby splňují očekávání našich zákazníků.

Motivovaní zaměstnanci, vyškolení a vybavení specializovanými odbornými znalostmi, zajišťují nejvyšší možnou úroveň kvality a vyhovují tak potřebám zákazníků z velmi náročného prostředí.

Certifikace a opatření k zajištění kvality jsou součástí strategie nulových závad.

Důvěřujte našim odborným znalostem.

Další témata
Výroba nástrojů
Výroba modelů z CFRP/GFRP
Tvorba uměleckých a architektonických modelů