Právní upozornění

Adresa společnosti

EBZ SE
Bleicherstraße 7
88212 Ravensburg
Německo

Telefon +49 (751) 886-0

info(zavináč)ebz-group.com
www.ebz-group.com

Generální ředitel
Thomas Bausch

Představenstvo
Alexander Schmeh, provozní ředitel
Markus Müller, finanční ředitel

DIČ:  DE 277200269
Číslo v obchodním rejstříku:  HRB 726138
Rejstříkový soud: Amtsgericht Ulm
Příslušnost ke komoře: IHK Bodensee-Oberschwaben

Bankovní spojení
Commerzbank AG
Ravensburg
Směrovací číslo (BLZ): 650 400 73
Č. účtu: 193 146 8
IBAN: DE59 6504 0073 0193 1468 00
BIC: COBADEFF650 (Ravensburg, Württ)

Odpovědnost za obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však zaručit jeho správnost, úplnost a aktuálnost.

Jako poskytovatel služeb neseme podle obecných právních předpisů odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek podle § 7  odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) a § 8, 9 a 10 německého zákona o telemédiích. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat jimi přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o porušení zákona dozvíme, tento obsah neprodleně odstraníme. Obsah našich webových stránek může obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu. Nemůžeme proto za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných webových stránek odpovídá příslušný provozovatel.

Autorská práva

Provozovatelé webových stránek se snaží vždy dodržovat autorská práva jiných osob a používat díla vytvořená vlastními silami a díla z veřejných domén.

Obsah a díla na těchto webových stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. V důsledku toho jsou příspěvky třetích stran takto označeny. Kopírování, úpravy, šíření a jakákoli forma využití nad rámec autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování z těchto webových stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely.

Koncepce, design a technická realizace webových stránek

Columbus Interactive GmbH
Tel: +49 751 99923444
hello(at)columbus-interactive.de
www.columbus-interactive.de