Práce ve společnosti EBZ

Společnost EBZ je globálním hráčem s hlubokými kořeny v Ravensburgu.

To podporuje náš zdravý růst a umožňuje našim zaměstnancům rozvíjet se na globální úrovni. Jsme zapojeni do pracovního prostředí, které poskytuje tvůrčí prostor podporující zvědavost a také vášeň. Pouze flexibilní přístup k aplikacím našich zákazníků nám umožní je zvládnout. Proto k nám přicházejí zaměstnanci, kteří znají své dovednosti, mají touhu po vědomostech a chtějí se dále rozvíjet.

Tohoto inovativního ducha a budoucí životaschopnost naší společnosti zajišťujeme udržitelnou a cílenou politikou vzdělávání a školení. Velký význam přikládáme kvalitnímu internímu školení, jehož základem jsou četné spolupráce se školami a univerzitami. Nabízíme budoucnost mnoha mladým lidem a díky tomu má náš podnik kvalifikované odborníky.

A co nabízíme my vám?

 • Vstupní fáze přizpůsobené jednotlivci, podporované vašimi nadřízenými a kolegy
 • Individuální svobodu jednání a zodpovědné úkoly
 • Možnost pracovat v mezinárodních týmech doma i v zahraničí
 • Krátké rozhodovací kanály a plochou organizaci
 • Jistou práci s možností osobního rozvoje
 • Výhody dotovaného podnikového penzijního systému
 • Základem našeho podniku je pospolitost – letní večírek, na kterém vás přivítáme i s rodinou, a vánoční večírek, který slavíme společně, jsou pevnou součástí života ve společnosti EBZ

A co můžete nabídnout vy nám?

 • Ochotu učit se novým věcem a sdílet své znalosti s ostatními

 • Potěšení z mezikulturní spolupráce a ochotu reprezentovat společnost EBZ při jednání s našimi zákazníky v tuzemsku i v zahraničí

 • Schopnost začlenit se do týmu a/nebo jej úspěšně vést k dosažení cíle

 • Chuť stát se součástí skupiny EBZ

 • Velké nadšení pro technologie a automobilový průmysl

 • Ochotu a schopnost jednat samostatně a nezávisle

Vyberte si volné pracovní místo

Váš kontakt

Dagmar Bachanová
Řízení lidských zdrojů

+42 (0) 572 420-612

Napsat e-mail

Daniela Feeser
Vedoucí týmu pro řízení talentů

+49 (0) 751 886-1102

Napsat e-mail

Video o společnosti EBZ

Naše představovací video poskytne přehled o produktovém portfoliu a oblastech činnosti skupiny EBZ. Pomůže vám získat prvotní představu o našem podnikatelském prostředí a způsobu práce.