Montáž palivových článků

Plánování, návrh a realizace automatizovaných montážních systémů pro palivové články a soubory palivových článků

Elektřina se v palivovém článku vyrábí z vodíku a kyslíku získávaného z okolního vzduchu a tuto energii lze využít například k pohonu motorových vozidel. Stohováním 300–400 palivových článků vzniká soubor palivových článků. Ten generuje výkon přibližně 120 kW / 160 koní. Jediným odpadním produktem, který při tom vzniká, je voda. Tato technologie bude v budoucnu hrát vedoucí roli, především díky výhodám, jako je krátká doba doplňování paliva a dlouhý dojezd (podobně jako u spalovacích motorů).

V oblasti palivových článků bylo v posledních letech dosaženo velkého pokroku, přičemž vývoj této technologie je nyní natolik pokročilý, že je připravena k sériové výrobě. Závody pro velkosériovou výrobu však stále nejsou k dispozici.

Společnost EBZ nabízí procesně spolehlivé a vysoce kvalitní systémy pro montáž palivových článků a souborů palivových článků. Spolupráce s Centrem pro výzkum solární energie a vodíku v Bádensku-Württembersku (ZSW) a interakce s průmyslem znamená, že společnost EBZ má hluboké znalosti o produktu, což významně přispívá k plánování výrobních systémů.

Spektrum našich služeb:

  • V těchto výrobních zařízeních je možná přímá výroba sestav membránových elektrod (MEA) a/nebo bipolárních desek (BPP).

  • Výroba MEA/MEFA, včetně řezání a separace

  • Výroba BPP, včetně svařování, čištění, zkoušení těsnosti, aplikace těsnění atd.

  • Vizuální kontrola všech součástí

  • Stohování, vyrovnávání, lisování, upínání

  • Zkoušky na konci linky (EOL), např. zkouška těsnosti (helium), zkouška průtoku, zkouška izolace atd.

  • Kondicionování instalovaných souborů palivových článků

  • Plánování výzkumného projektu se ZSW, HyFab, NOW, NIP II.

Váš kontakt

Henrik König
Management prodeje

+49 (0) 751 886-0

Napsat e-mail

Další témata
Elektrolyzéry
Montáž baterií
Bateriové systémy