Kvalita

Služby zajištění kvality

  • Kontroly prvního výrobku (FAI) specifické pro dané odvětví
  • Dokumentace procesních kroků a parametrů
  • 100% sledovatelnost od suroviny až po hotovou součást
  • Vydávání osvědčení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (formulář 1 EASA)
  • Měření pomocí měřicího ramene FARO nebo 3D souřadnicového měřicího stroje
  • 3D skenování (porovnání cíle a skutečnosti nebo 3D model se zpětnou vazbou)
  • Spolupráce se zkušebnou materiálů

Váš kontakt

Dr. Joachim Roth
Management EBZ NHC Composites GmbH

+49 (0) 7356 95099-0

Napsat e-mail