Technologie tváření

EBZ se zaměřuje na tváření karoserií hlubokým tažením v kontextu tvářecích technologií. Jedná se o kombinaci standardizovaného hlubokého tažení a tváření. V závislosti na požadované geometrii součásti a systému tažení definovaném interním inženýrstvím vznikají různé typy zatížení. Z jejich kombinace a spektra vyplývají vysoké nároky s ohledem na kontrolovatelnost procesu tváření.

V případě složitých částí karoserie se obvykle plně využívají fyzikální meze selhání materiálu a vyžadují vysokou úroveň vyhodnocovací kompetence k dosažení reprodukovatelného a stabilního procesu tažení.

Společnost EBZ přistupuje k procesu komplexně, od počátečních studií vyrobitelnosti až po předání nástroje do lisovny zákazníka, čímž zajišťuje, že neustále rostoucí potřeby zákazníků jsou adekvátně řešeny.

Naše služby v oblasti technologie tváření

Die EBZ Gruppe ist Experte für Cost-Engineering, Methodenplanung & Simulation und Werkzeugkonstruktion.
Inženýrské tváření
  • Nákladové inženýrství
  • Plánování a simulace  metod
  • Návrh nástrojů
Více informací
Tryoutcenter mit neuester Pressentechnologie.
Zkušební centrum

Téměř sériové zkoušení s nejnovější technologií lisování na míru zákazníkovi

Více informací
Die EBZ Synchrospot dient dem Einfahren von Großwerkzeugen mit höchsten Präzisionsanforderungen.
Tušírovací lis SynchroSpot

Zavádění velkých forem s nejvyšší úrovní přesnosti.

Více informací
Unsere Werkzeuge erfüllen in Maßgenauigkeit und Produktivität die höchsten Anforderungen.
Mechanická výroba a instalace

Naše nástroje splňují z hlediska přesnosti a produktivity nejvyšší požadavky na sériovou výrobu v automobilovém průmyslu.

Více informací
Kontaktujte nás
Máte pro nás další výzvu?
Gerne können Sie uns kontaktieren.

Co nás pohání

Výzva přijata!
#NextEBZ