Výroba prototypů v automobilovém průmyslu

Portfolio služeb v oblasti konstrukce prototypů zahrnuje výrobu všeho od částí karoserie a sestav až po celé karoserie.

Potřebné prostředky (např. lisovací nástroje nebo upínací přípravky) jsou vyráběny v naší společnosti, aby bylo dosaženo krátkých dodacích lhůt a maximální úrovně kvality. Naši zákazníci pocházejí z různých odvětví, od automotive přes zemědělství, stavební stroje a letecký průmysl. Vyrábíme prototypové díly z tvářených plechů v malých až středních sériích (z oceli, hliníku a vysokopevnostní oceli) a součásti tvářené za studena i za tepla. Jednou ze zvláštních oblastí skupiny EBZ je výroba vysoce kvalitních dílů v rámci dané tolerance a specifikace. Toho dosahujeme díky použití na míru šitých nástrojů a zařízení a řemeslné zručnosti, zkušenostem a odborným znalostem našich zaměstnanců. Kromě výroby jednotlivých dílů jsme schopni také přesné montáže jednotlivých plechových dílů do podsestav a sestav a také jejich měření s vysokou přesností.

Díky vlastní vysoké přidané hodnotě dokážeme rychle reagovat na změny od zákazníků. Díky našim vysoce kvalifikovaným pracovníkům dokážeme upravovat a optimalizovat již vyrobené díly.

Konstrukce prototypů

Ve spolupráci s našimi zákazníky podporujeme proces výroby součástí a sestav již od samého počátku. Díky našim zkušeným pracovníkům v divizích inženýrství, výroby nástrojů a lisovny a s využitím nejmodernějšího softwaru můžeme vyrábět procesně spolehlivé součásti s dokonalým využitím materiálu za použití nákladově optimalizovaných zařízení.

Již ve fázi vývoje procesu výroby součásti začínají naši konstruktéři nástrojů úzce koordinovat plánování metod a simulaci pomocí 3D návrhu nástrojů v programech CATIA nebo Siemens NX.

Tento proces nám umožňuje velmi rychle a bezpečně zahájit programování CAM, výrobu modelů odlitků a nákup polotovarů.

Technické vybavení:

  • AutoForm
  • CATIA V5
  • Siemens NX
  • Enovia DMU
  • Work NC

Inženýrské tváření

Werkzeugkonstrukteure der EBZ Gruppe arbeiten unter anderem mit CATIA oder Siemens NX.

Výroba prototypového a sériového lisovacího nářadí

Skupina EBZ vyrábí prototypové a sériové nástroje, které splňují všechny požadavky a specifikace zákazníků. Ať už se jedná o prototypy, experimentální či zkušební nástroje nebo dokonce sériové nástroje, pro každý případ použití vyvineme řešení na míru.

K výrobě těchto různých typů nástrojů používáme nejmodernější technologie. Díky vlastní lisovně a zkušeným pracovníkům v naší divizi výroby nástrojů můžeme kdykoli splnit očekávání našich zákazníků. Spolupráci s našimi zákazníky usnadňuje divize řízení projektů působící na mezinárodní úrovni.

Díky vysoce výkonnému strojnímu vybavení a zkušeným zaměstnancům splňují námi vyráběné nástroje potřebné požadavky na kvalitu požadovanou našimi zákazníky.

S více než dvanácti tříosými a pětiosými obráběcími centry a maximálním rozsahem obrábění 11500 x 3800 x 1250 mm můžeme zajistit výrobu v nejvyšší kvalitě a dodržování termínů.

Die EBZ Gruppe fertigt Prototyp- und Serienwerkzeuge, die alle Kundenanforderungen erfüllen.

Lisovna / zkušební lisování / sériové lisování

Máme k dispozici 15 lisů různých velikostí s maximálním montážním prostorem 5000 x 2700 x 2300 mm a maximální lisovací silou 25000 kN. Zvládneme zpevnění dílů, lisování malých sérií i klasickou výrobu prototypových dílů.

Pomocí 2 lisů „fluid cell“ můžeme velmi rychle vytvářet prototypové díly v závislosti na případu použití. Naše 3 velké lisy, které jsou postaveny za sebou, nám umožňují používat sériové a prototypové nástroje pro velké díly a také pro lisování malých sérií.

Prototypové díly tvářené za tepla se vyrábějí přímo na lisu pomocí našich komorových pecí. Tyto pece jsou částečně vhodné i pro mobilní použití.

Zur Bauteilertüchtigung, Abpressung von Kleinserien und klassischer Herstellung von Prototypenteilen stehen uns 15 Tryout Pressen zur Verfügung.

Řezání laserem

Všechny prototypové díly jsou řezány výhradně laserovou technologií. Úpravy na základě změn zákazníka lze touto technologií realizovat rychle a hospodárně.

Výraznou výhodou laserového řezání je vynechání následného silového působení na díly během laserového procesu a bezproblémové zpracování 3D obrysů na netvářených dílech. Lisované díly po laserovém řezání zůstávají tvarově a rozměrově nezměněny.

Náš nejmodernější strojní park, který tvoří 6 laserových systémů Trumpf s maximálními rozměry zpracování 4000 x 2000 x 750 mm, nám umožňuje rychle reagovat na přání zákazníků a řezat laserem malé série.

Laserové práškové navařování

Das Laserauftragschweißen mit Pulver bedient ein umfangreiches Einsatzspektrum von filigranen Geometrien bis hin zu komplexen großflächigen Formbereichen.

Montážní výroba

Společně s našimi zaměstnanci jsme schopni ručně dále zpracovávat i velmi složité prototypové díly, abychom dosáhli konečného stavu součásti s vysokou mírou opakovatelné přesnosti.

Všechny běžně používané technologie spojování (nýtování, děrování, odporové bodové svařování, svařování MAG/MIG/WIG, lepení) jsou pro nás obvyklé a denně používané.

Lepené spoje vytvrzujeme v jedné z našich dvoukomorových pecí, která pojme díl o rozměrech 2000 x 1100 x 350 mm.

Kromě výroby jednotlivých dílů jsme schopni provádět také přesnou montáž všeho od podsestav a sestav až po celé karoserie.

Bearbeitung eines komplexen Prototypenteils.

Zajištění kvality

Zajištění kvality v celém hodnotovém řetězci má ve skupině EBZ nejvyšší prioritu.

Jasné procesy a zkušební mechanismy vlastního vývoje v průběhu celého výrobního procesu nám umožňují realizovat nástroje, součásti a sestavy s nejvyšší přesností a dodávat je našim zákazníkům.

Testování součástí a sestav vytváří transparentnost při posuzování rozměrů součástí. Díky využití nejmodernější optické a dotykové měřicí techniky můžeme našim zákazníkům poskytnout kvalitní měrové protokoly.

Certifikáty kvality

Der Einsatz modernster optischer und taktiler Messtechnik garantiert Genauigkeit und Qualität.

Váš kontakt

Tomáš Ondříšek
Jednatel EBZ Hoffmann s.r.o.

+420733643143

Napsat e-mail

 

Další témata
Inženýrské tváření
Smart Factory v EBZ
Výroba nástrojů
Klasické díly
Zkušební centrum
Technologie měření a zajištění kvality