Plánování a simulace metod

Naše oddělení plánování a simulace metod zajišťuje technologický základ výroby tvarovacích nářadí.

Pokládáme základní kámen pro vysokou kvalitu součástí ve spojení s procesně spolehlivou výrobou dílů ve vašich výrobních závodech. Samozřejmě zde také využíváme naše odborné znalosti ve vlastní nástrojárně a lisovně (seznamování a zkoušení).

Virtuálně mapujeme celý výrobní postup, od tvorby výchozích koncepcí a výkresových systémů přes podrobné metodické plánování s komplexní simulací tváření všech fází nástroje až po výpočet teoretického odpružení a z něho vyplývající kompenzace. Důraz je zde kladen na robustní návrh procesu, aby byla zachována stabilita vyrobitelnosti a rozměrové přesnosti součástí po celou dobu výroby. To zajišťujeme pomocí různých programů CAD/CAE a simulačních softwarů (např. Catia V5, Siemens NX nebo AutoForm).

Je pro nás velmi důležité, aby prostředky vyvinuté společností EBZ umožňovaly udržitelnou výrobu, která šetří zdroje. Proto od počátku pracujeme na maximálním využití materiálu a současně zajišťujeme vysokou úroveň kvality součástí.

 

Pokud jde o náročné otázky týkající se vyrobitelnosti, vypracováváme s našimi zákazníky podrobné návrhy optimalizace a ověřujeme je pomocí simulací.

Abychom dosáhli rozměrově přesného jednotlivého dílu, v inženýrství se intenzivně zaměřujeme na zkoumání odpružení a jeho kompenzace. V souladu s heslem „co nejvíce, co nejméně“ se snažíme cílenými kompenzačními opatřeními kompenzovat odpružení v operačním sledu. Podstatná a prioritní je přitom počáteční obrysová linie a vzhled povrchu součástí vnějšího pláště a zorných polí.

Nakonec vytvoříme povrchy CAD vhodné pro frézování pro 3D zpracování všech součástí tvaru nástroje. Díky tomu získáte vše z jednoho zdroje, od počátečního zkoumání proveditelnosti a metod až po zpracování dat pro frézování v sériové výrobě.

Každou z níže uvedených služeb si můžete objednat také v individuálním rozsahu. Rádi pro vás sestavíme vhodnou nabídku.

Studie proveditelnosti

 • Vyšetření vyrobitelnosti pro studie dílů z plechu tvářených za studena a za tepla
 • Simulace a analýza robustnosti pomocí různých softwarových modulů AutoForm
 • Plánování koncepce metody v rané fázi a návrh nástrojů
 • Simultánní inženýrství
 • Zpracování velkoobjemových projektů s důrazem na aspekty řízení projektů, jako je termín, kvalita a náklady

Vývoj metod a zkoumání vyrobitelnosti

 • Vyšetřování vyrobitelnosti a výkresového systému v softwaru AutoForm
 • Plánování sériových metod v programech Catia V5 a Siemens NX
 • Definování výrobních sekvencí a jejich pracovního obsahu po konzultaci s našimi dílenskými odborníky
 • Zohlednění technických podmínek v lisovnách zákazníka
 • Simulativní mapování tvářecí sekvence v softwaru AutoForm
 • Analýza robustnosti v softwaru AutoForm Sigma
 • Podrobné vypracování návrhů změn součástí v CAD s validací prostřednictvím softwaru AutoForm
 • Analýza obrysové linie a posouzení jejího rizika pro součásti vnějšího pláště
 • Definice funkčních ploch nástrojů v rané fázi plánování
Herstellbarkeits- und Ziehanlagenuntersuchungen werden in AutoForm durchgeführt.

Simulace odpružení a kompenzace odpružení

 • Analýza odpružení podle plánu sériové metody
 • Zkoumání parametrů pro rozměrové výsledky součástí
 • Kontrola polohy součásti pro každou nástrojovou operaci
 • Vývoj kompenzačních strategií v softwaru AutoForm Compensator
 • Vytvoření pravidel ohýbání pro cílenou modifikaci povrchu v softwaru CAD
 • Komplexní dokumentace postupu a výsledků kompenzace
Ein Teil der Wirkflächenkonstruktion ist die Erstellung von 3D-Wirkflächen im CAD als Basis der anschließenden CAM-Programmierung.

Návrh aktivních povrchů

 • Definice měření aktivních ploch pro optimalizaci při zkoušení
 • Návrh 3D aktivních ploch v softwaru CAD jako základ pro následné programování CAM
 • Vytváření 3D aktivních ploch pro korekci nástroje na základě rozměrových odchylek fyzických součástí

Váš kontakt

Markus Kloos
Management EBZ Bm FormTec GmbH

+49 (0) 171 3313540

Napsat e-mail

Další témata
Zkušební centrum
Výroba prototypů
Návrh nástrojů