Nákladové inženýrství

Veškeré podklady k nabídce jsou prověřeny a zkontrolovány v oddělení nákladového inženýrství z hlediska technické proveditelnosti a časového rozvrhu, abyste získali solidní, dobře podloženou cenovou nabídku / odhad nákladů, který splní vaše přání.

V případě potřeby vytvoříme na základě vašich údajů o součástech koncepci metody, která tvoří základ naší cenové nabídky. Rádi se také orientujeme na již existující plán metody, který nám poskytnete jako podklad. Jsme vždy připraveni diskutovat o technických otázkách, abychom dosáhli společného porozumění obsahu cenové nabídky. Rádi vám také předložíme alternativní koncepce metod, abychom společně s vámi našli nejlepší technicko-ekonomické řešení.

Koncepce návrhu

  • Vytvoření koncepce metod specifických pro jednotlivé součásti, přičemž se zohlední specifikace, výrobní zařízení a požadavky na součásti (množství, kvalita apod.).
  • Technické posouzení a konzultace týkající se koncepce výroby a návrhu nástroje
  • Vytvoření hrubého časového harmonogramu na základě požadovaných milníků
Erstellung bauteilspezifischer Konzeptmethoden unter Berücksichtigung der Lastenhefte sowie der Produktionspresswerke und den Anforderungen an das Bauteil (Stückzahl, Güte u. Ä.).

Příprava technických nabídek

  • Technické projednání obsahu nabídky s vašimi technickými odděleními
  • Podrobná příprava nabídky s kalkulací nákladů

Váš kontakt

Markus Kloos
Management EBZ Bm FormTec GmbH

+49 (0) 171 3313540

Napsat e-mail